KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Trường ĐH Thủ Dầu Một dự kiến tuyển dụng 72 CB-GV trong năm 2020

Ngày đăng: 09/05/2020 16:59 | Xem: 441
Năm 2020, trường Đại học Thủ Dầu Một dự kiến tuyển dụng 72 nhân sự cho các đơn vị trực thuộc Trường. Trường ưu tiên cho các ứng viên dự tuyển có học vị Tiến sĩ (TS), Thạc sĩ (ThS). 

Theo dự thảo kế hoạch điều chỉnh, bổ sung biên chế đáp ứng yêu cầu công tác giảng dạy, quản lý, Trường Đại học Thủ Dầu Một đã gửi Tờ trình về Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương phê duyệt số lượng tuyển dụng 72 chỉ tiêu trong năm 2020. Trong bảng nhu cầu tuyển dụng, Trường ưu tiên tuyển dụng 12 chỉ tiêu trình độ TS; 53 chỉ tiêu ThS đang học nghiên cứu sinh, và 07 chỉ tiêu có trình độ ThS. Theo chính sách thu hút nhân tài hiện hành, các nhân sự trúng tuyển có trình độ Tiến sĩ trở lên sẽ được hỗ trợ từ 180 triệu đồng đến 300 triệu đồng.  

Song song với chính sách tuyển dụng mới, Trường cũng chú trọng công tác đào tạo - bồi dưỡng đội ngũ để xây dựng lực lượng nòng cốt, ổn định làm việc, cống hiến lâu dài cho sự phát triển của Trường. Tính đến nay, Trường đã cử 49 CB-GV đi đào tạo dài hạn ở các nước Anh, Mỹ, Úc, Trung Quốc, Đài Loan…. ; đã có 20 CB-GV hoàn thành học vị TS, ThS và trở về Trường tiếp dục công tác. Trong năm 2020, Trường tiếp tục cử 41 CB-GV (TS: 35, ThS: 06) đi đào tạo theo nguồn ngân sách của nhà nước (Đề án 911, 322), ngân sách của tỉnh Bình Dương, và nguồn vốn tự có của Trường, trong đó có 21 CB-GV đào tạo tại các cơ sở giáo dục trong nước, 20 CB-GV tại nước ngoài.

Cùng với chính sách cử đào tạo, hàng năm Trường còn tổ chức cho CB-GV tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn, trao đổi trong nước và nước ngoài trên các lĩnh vực xây dựng chương trình, đổi mới giảng dạy, hoạt động khoa học công nghệ… Để đảm bảo sự thành công của chính sách về tuyển dụng, đào tạo – bồi dưỡng và trọng dụng nhân sự, Trường đã ban hành kế hoạch về đào tạo – bồi dưỡng CB-GV (giai đoạn 2020-2030); đồng thời phân bổ chỉ tiêu đào tạo trình độ sau đại học theo từng ngành, chuyên ngành tương ứng với chiến lược phát triển của Trường trong từng giai đoạn. Điều này giúp CB-GV hoạch định tốt kế hoạch phát triển cá nhân, phù hợp với nhu cầu trọng dụng nhân sự của Trường.

Trong lộ trình xây dựng và phát triển, Đại học Thủ Dầu Một luôn đặt trọng tâm vào việc xây dựng đội ngũ trên cả ba hướng: tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng và trọng dụng hợp lý