KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

Kế hoạc tổ chức Ngày hội Sáng tạo - Khởi nghiệp lần thứ X và Workshop năm 2022

Ngày đăng: 09/06/2022 08:27 | Xem: 300
Khoa Kiến Trúc kết hợp Công ty TNHH Straight Việt Nam tổ chức Workshop với chủ đề “𝗧𝗵𝗶ế𝘁 𝗸ế 𝘀ả𝗻 𝗽𝗵ẩ𝗺 𝗹ấ𝘆 ý 𝘁ưở𝗻𝗴 𝗞𝗶ế𝗻 𝗧𝗿ú𝗰 𝗦ứ𝗰 𝗞𝗵ỏ𝗲 𝘃à 𝗖ô𝗻𝗴 𝗩𝗶ệ𝗰”.
⚡️Thời Gian: cả ngày 10/06/2022
⚡️Địa điểm: Cơ sở 1- số 06, Trần Văn Ơn, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương
⚡️Đối tượng tham gia: Sinh viên khoa Kiến trúc