KHOA KIẾN TRÚC- TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT

LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG - HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - ĐỢT 2 NĂM 2016 -2017

Ngày đăng: 16/07/2017 20:40 | Xem: 720
Được sự đồng ý của Lãnh đạo Trường, khoa Kiến trúc Xây dựng tổ chức bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên ngành Kỹ thuật xây dựng
Cụ thể như sau:
- Thời gian: Từ 8 giờ 00, ngày 17/7/2017
- Địa điểm: phòng E3.101; E3.102; E3.103
- Danh sách các Hội đồng (xem chi tiết tại đây)